Εκπαίδευση ματιών με παρακολούθηση ματιών

Μάθετε περισσότερα για αυτό το νέο και καινοτόμο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτή σακκαδικών κινήσεων. Ελέγξτε την εκπαίδευση των ματιών μόνο με τα μάτια σας, χωρίς ποντίκι ή πληκτρολόγιο.
508 Κλήσεις -