Hemianopsja: możliwości treningu po udarze mózgu

Przybliżony czas odczytu: 3 Minuty | Czytaj: 700x
Uwaga: Ten artykuł został przetłumaczony z DeepL i dlatego może zawierać błędne fragmenty

Co to jest hemianopsja?

Hemianopsja lub hemianopia to zaburzenie widzenia, które może wystąpić np. po udarze mózgu, krwotoku mózgowym, operacji mózgu lub chorobie nowotworowej. Jest ona spowodowana uszkodzeniem w przebiegu drogi wzrokowej i skutkuje jednostronnym lub obustronnym ograniczeniem lub utratą pola widzenia. Pole widzenia to obszar, który można zobaczyć patrząc obojgiem oczu na wprost i obejmuje zarówno centralne, jak i obwodowe pole widzenia. Często hemianopia jest ograniczona pionową linią środkową oka i zwykle występuje po obu stronach oka; w rzadkich przypadkach dotknięte jest tylko jedno oko. Ogólnie wyróżnia się dwie formy hemianopsji: hemianopsję homonimiczną i heteronimiczną.

Mówimy o prawej lub lewej Homianopsji homonimicznej, gdy oba oczy po tej samej stronie są dotknięte. Dzieje się tak, gdy dochodzi do uszkodzenia drogi wzrokowej lub ośrodka wzrokowego tylko w jednej połowie mózgu. W takim przypadku osoba widzi tylko jedną stronę normalnego pola widzenia, lewą lub prawą. Jest to zauważalne w życiu codziennym, na przykład, gdy pacjent zjada tylko jedną połowę swojego talerza, a drugą pozostawia pustą. W heteronimicznej hemianopsji dotknięte są oba oczy. Defekt dotyczy zewnętrznych stron pola widzenia, dlatego nazywany jest widzeniem przymrużonym.

➤ Cierpienie spowodowane ślepotą połowiczą jest często duże, ponieważ osoby nią dotknięte nie mogą już dobrze widzieć ludzi i przedmiotów w uszkodzonym obszarze pola widzenia.

Nieznane ograniczenie pola widzenia może być mylące, pacjenci mają trudności z samodzielnym poruszaniem się i często czują się niepewnie w ogóle. Tak poważne, jak ograniczenia związane z hemianopsją, leczenie utraty wzroku może być obiecujące.

Terapia hemianopsji

W przypadku hemianopsji istnieją różne podejścia terapeutyczne, które mają na celu albo częściowe przywrócenie funkcji wzrokowych (trening restytucyjny),albo przynajmniej poprawę ruchów poszukiwawczych w dotkniętym polu widzenia, a tym samym jak najlepsze radzenie sobie z istniejącymi zaburzeniami (trening kompensacyjny). W celu przynajmniej częściowego przywrócenia wzroku trening restytucyjny wykorzystuje bodźce wzrokowe w postaci światła, koloru i kształtu. Ta metoda terapii ma jednak tę wadę, że nie ma wystarczających lub słabych dowodów naukowych potwierdzających jej działanie. Ponadto, trening restytucyjny jest bardzo drogi.

Trening kompensacyjny, z drugiej strony, przyjmuje zupełnie inne podejście poprzez specyficzny trening mięśni oczu. W samodzielnych ćwiczeniach lub wspólnie z przeszkolonymi terapeutami, takimi jak neuropsychologowie lub terapeuci zajęciowi, wykorzystuje się programy wspomagane komputerowo, aby skupić się na konkretnych punktach, jak również na ukierunkowanych ruchach oczu i strategiach wyszukiwania. Celem treningu sakkad jest poprawa poczucia orientacji u osób dotkniętych hemianopsją i zapewnienie im większego bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Trening oczu odbywa się pod kierunkiem terapeuty lub w ramach samodzielnych ćwiczeń w domu. Z terapeutą może obejmować takie strategie, jak praca z papierem i ołówkiem, skreślanie słów lub liczb, spacery, podczas których dana osoba jest proszona o szukanie określonych obiektów w obszarze zaburzonego widzenia. Ponadto istnieją programy komputerowe, takie jak trening akadyczny, które trenują mięśnie oczu za pomocą ćwiczeń wyświetlanych na ekranie. Chodzi tu np. o liczby jedno- i wielocyfrowe oraz litery, które pojawiają się na ekranie. Pacjent ma za zadanie dotknąć je myszką i jest nagradzany słuchowo i wzrokowo za każdym razem, gdy znajdzie liczbę lub literę. Na końcu zadania, gdy wszystkie liczby lub litery zostaną dotknięte, oceniana jest szybkość rozwiązania zadania przez pacjenta.

 

Jakie są korzyści z terapii?

Powodzenie treningu sakkad zależy w dużym stopniu od indywidualnego przebiegu choroby, rozległości i postaci hemianopsji. Ogólnie rzecz biorąc, im wcześniej rozpocznie się terapię po wystąpieniu hemianopsji, tym większe są szanse na znaczącą i trwałą poprawę.

➤ Trening sakkadowy, będący w zasadzie treningiem mięśni oka, można rozpocząć w dowolnym momencie i nadal odnosi on sukcesy nawet u osób, które cierpią na hemianopsję od 10 lat.

Aby naukowo udowodnić sukces terapii sakkadowej i uczynić ją bardziej wymierną, naukowcy apelują o więcej badań Chociaż ta forma terapii już wykazała sukces w praktyce i naukowcy już stwierdzili pozytywne zmiany, potrzebne są dalsze wysokiej jakości randomizowane badania kontrolowane, aby potwierdzić dotychczasowe wyniki

Najpopularniejsze posty:

  1. Hemianopsja: możliwości treningu po udarze mózgu
  2. Hemianopsja: Historia trenera sakkady
  3. Prowadzenie pojazdów po hemianopsji
  4. Wywiad z pacjentem po udarze: "Dyscyplina i pozytywne nastawienie bardzo pomagają w powrocie do zdrowia".
  5. "Warto stale ćwiczyć ruch sakkadowy"

Inne języki:

Następne czytanie:

Zainteresowany? Zarejestruj się teraz darmowo i bez zobowiązań na 14 -dniowa wersja próbna trening sakkadyczny:

Proszę czekać...
Proszę czekać
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart
forgetful-counterpart