Pogoji uporabe usposabljanja za oči

Pred uporabo te programske opreme natančno preberite te pogoje uporabe.

Pomembni izrazi

LICENCIONARJI
Pravna ali fizična oseba, ki daje programsko opremo v uporabo.: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

KONEC UPORABNIKA
Pravna ali fizična oseba, ki ji je podeljena pravica do uporabe te PROGRAMSKE OPREME..

IMETNIK LICENCE
Pravna ali fizična oseba, ki ji je dodeljena pravica do namestitve, licenciranja in prenosa te PROGRAMSKE OPREME KONČNEMU UPORABNIKU.

Najpomembnejše točke

  • Uporaba te programske opreme za KONČNEGA UPORABNIKA ne bi smela predstavljati nobenega tveganja. Ne glede na to je uporaba te programske opreme v celoti na lastno odgovornost končnega uporabnika.. IZJAVITELJ ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo.
  • IZDAJATELJ si izrecno pridržuje pravico, da ta dokument kadar koli spremeni. Pridobitelj licence je odgovoren, da se seznani z veljavno različico pogojev uporabe..
  • Te programske opreme "Saccadentrainer" (v nadaljevanju "programska oprema") ni dovoljeno spreminjati, prenašati, distribuirati, shranjevati, kopirati ali ponovno objavljati brez soglasja LICENCIONARJA..
  • Als Nutzer/in dieser Software erlaube ich eine mögliche Nutzung meiner Trainingsdaten zu ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecke oder statistischen Auswertungen, in anonymisierter Form.
  • Als ENDBENUTZER verpflichte ich mich diese Software korrekt zu nutzen. Dies bedeutet insbesondere, dass ein lizenzierter Benutzer, nur von einem Individuum benutzt werden darf. Eine Mehrfachnutzung der Accounts ist nicht erlaubt.

Predmet pogodbe

Končnemu uporabniku se v zameno za plačilo dogovorjenega nadomestila dodeli osebna, neizključna in neprenosljiva pravica do uporabe programske opreme na sistemu IT, ki je primeren za ta namen in nameščen pri POOBLAŠČENCU (v nadaljnjem besedilu "SISTEM POOBLAŠČENCA") za obdobje veljavnosti licence v skladu s predvidenim namenom..

Področje uporabe

"Predvidena uporaba" v smislu teh licenčnih pogojev med drugim vključuje nalaganje, shranjevanje, prenašanje, pretvarjanje, izvajanje in razmnoževanje programske opreme v strojno berljivi obliki na SISTEMU Imetnika licence v celoti ali delno za namen izvajanja programske opreme za obdelavo podatkov Imetnika licence..

Programska oprema je vezana na lokacijo (zadevna naprava) in jo lahko uporablja le zadevni KONČNI UPORABNIK na tej napravi. Večkratna uporaba s strani več posameznikov na račun je izrecno izključena. Za uporabo v drugih podjetjih ali hkratno uporabo na različnih računalnikih je treba oddati ločena naročila ali pridobiti licence..

Sistemske zahteve

Končni uporabnik mora za uporabo programske opreme izpolnjevati naslednje zahteve: Trenutni brskalnik, kot so Chrome, Safari, Firefox. Priporočena je velikost zaslona vsaj 15 palcev..

Pravice do programske opreme

IZDAJATELJ JE lastnik avtorskih pravic in pravic do izumov za programsko opremo, prejemnik licence pa te nematerialne pravice priznava. Imetnik licence je upravičen le do spletnih pravic uporabe programske opreme, ki so izrecno dodeljene v tej pogodbi. Naročnik v nobenem primeru ne pridobi lastništva avtorskih pravic ali drugih pravic industrijske lastnine na programski opremi ali kakršnih koli sorodnih pravic do blagovne znamke..

Tajnost

Programska oprema vsebuje informacije, zamisli, koncepte in postopke, zlasti o obdelavi podatkov, ki so poslovna in poslovna skrivnost IZDAJALCA LASTNIŠTVA. Prejemnik licence mora s programsko opremo ravnati enako skrbno in zaupno kot s svojimi poslovnimi in poslovnimi skrivnostmi, jo uporabljati le za predvideni namen v skladu s temi licenčnimi pogoji in je ne sme dati na voljo ali objaviti tretjim osebam na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki, v celoti ali delno..

Odgovornost imetnika licence

Za nabavo in vzdrževanje sistema IT, primernega za uporabo programske opreme (SISTEM LICENCIONARJA),ter za rezultate, ki nastanejo pri njegovi uporabi ali nadaljnji uporabi, je odgovoren izključno LICENCIONAR. V zvezi s tem IZDAJATELJ LICENCIJE ne prevzema nobene odgovornosti. Poleg tega je Imetnik licence odgovoren za splošno podporo KONČNEGA UPORABNIKA..

Licenčnina

  • Licenčna pristojbina se izračuna v skladu s stroški, objavljenimi v času postopka naročila..
  • Licenca je časovno neomejena..
  • IZDAJATELJ LICENCE lahko kadar koli spremeni licenčnine..

Izjava o omejitvi odgovornosti

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, IZDAJATELJ LICENCIJE ne prevzema nobene odgovornosti glede pravilnosti, točnosti, ažurnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij. Odškodninski zahtevki do IZDAJALCA za materialno ali nematerialno škodo, ki nastane zaradi dostopa do objavljenih informacij, njihove uporabe ali neuporabe, zlorabe povezave ali tehničnih napak, so izključeni..

Poleg tega IZDAJATELJ LASTNINE ne odgovarja za motnje v kakovosti dostopa zaradi višje sile ali dogodkov, za katere IZDAJATELJ LASTNINE ni odgovoren, zlasti za okvare komunikacijskih omrežij in prehodov. IZDAJATELJ ne jamči, da bo spletno mesto delovalo brez prekinitev ali napak in da bodo morebitne napake odpravljene..

Vse ponudbe so nezavezujoče. IZDAJATELJ si izrecno pridržuje pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo brez posebne objave ali da začasno ali trajno preneha z objavo..

Osebe z akutno očesno boleznijo (npr. vnetjem) lahko začnejo trenirati šele po umiritvi simptomov, osebe s svetlobno občutljivo epilepsijo pa ne smejo trenirati..

Odgovornost za povezave

Sklici in povezave na spletna mesta tretjih oseb so zunaj odgovornosti IZDAJALCA LICENCEV. Za takšna spletna mesta ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Dostop do takšnih spletnih mest in njihova uporaba sta na lastno odgovornost uporabnika..

Cookies

To spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se trajno ali začasno shranijo v vaš računalnik, ko obiščete to spletno mesto. Namen piškotkov je zlasti analiziranje uporabe tega spletnega mesta za statistično vrednotenje in stalne izboljšave.

Piškotke lahko v nastavitvah brskalnika kadar koli v celoti ali delno deaktivirate. Če deaktivirate piškotke, morda ne boste mogli več uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta..

Varstvo podatkov

Na podlagi 13. člena švicarske zvezne ustave in določb Konfederacije o varstvu podatkov (Zakon o varstvu podatkov, DPA) ima vsaka oseba pravico do varstva zasebnosti in varstva pred zlorabo svojih osebnih podatkov.. IZDAJATELJ LICENCEV upošteva te določbe. Osebni podatki so strogo zaupni in se ne prodajajo ali posredujejo tretjim osebam..

IZDAJATELJ si v tesnem sodelovanju s svojimi ponudniki gostovanja prizadeva čim bolje zaščititi zbirke podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, zlorabo ali ponarejanjem. Vendar je posredovanje osebnih podatkov prek interneta vedno povezano s tveganji in noben tehnološki sistem ni popolnoma imun na manipulacijo ali sabotažo..

Pravilnik o zasebnosti za uporabo storitve Google Analytics

To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google, Inc ("Google"). Google Analytics uporablja "piškotke", ki so besedilne datoteke, nameščene na vašem računalniku, in pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Če je na tem spletnem mestu aktivirana anonimizacija IP, bo Google v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru vaš naslov IP predhodno skrajšal. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. S klikom na spodnjo povezavo lahko preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvarja piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP),ter da bi Google te podatke obdeloval. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Prenesite in namestite razpoložljivi vtičnik brskalnika.

Skupne končne določbe

Za vsa pravna razmerja med IZDAJALCEM, DOBAVITELJEM LICENCEV in KONČNIM UPORABNIKOM te programske opreme se uporablja švicarsko pravo. Če IZJEMNIK ni omenil katerega koli veljavnega zakona, se to ne šteje za opustitev takega zakona. Če sodišče katero koli določbo tega dokumenta razglasi za neveljavno, ostale določbe ostanejo nedotaknjene. Za spore, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, je izključno pristojno mesto Bern, za katerega velja obvezna sodna pristojnost..

Bern, 10.07.2017